Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Danys provocats per les pluges

DIJOUS 30 MAIG 2019

Les importants pluges viscudes al terme municipal de Riner la passada tardor i hivern van causar grans desperfectes i despreniments als camins i carreteres del municipi tot deixant els ferms en molt mal estat i també pedres i fangs obstaculitzant el pas dels vehicles i les cunetes.

Aquests camins i carreteres porten als nuclis del municipi, habitatges i explotacions ramaderes. L’actuació en alguns casos va ser urgent per tal de garantir el pas de vehicles i en altres casos s’hi ha actuat des del desembre i durant el primer semestre del 2019.

Per a refer tots els desperfectes ocasionats es va procedir a dur a terme el perfilat dels camins amb una pala anivelladora tipus polidozer, una estesa de graves i tot-ú, desbrossada i tallada de rames d’arbres caiguts o amb perillositat de caure, neteja de cunetes d’embornals , guals i retirada de pedres.

Totes aquestes tasques imprescindibles per a garantir una circulació digna per als camins més afectats per a les pluges al municipi de Riner es van poder dur a terme gràcies a l’ajut concedit per la Diputació de Lleida i fons propis de l’Ajuntament de Riner.

Document Actions