Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ARRANJAMENT D’ONZE CAMINS DEL MUNICIPI DE RINER

L’actuació, destinada a facilitar l’accés a masies del terme municipal i a facilitar la intervenció en cas de focs o emergències, suposa la millora de més de 13 km de vials

DIVENDRES 06 OCTUBRE 2023

L’Ajuntament de Riner (el Solsonès) ha portat a terme obres d’arranjament i manteniment d’un total d’11 camins del municipi que es consideren necessaris per a la prevenció i la lluita contra focs forestals, ja que faciliten l’accés a zones boscoses i punts estratègics del territori. Les obres han tingut un cost de 29.124,58 euros i han comptat amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria d’Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2022.

El projecte ha suposat una millora considerable l’estat dels camins on s’ha actuat, que a partir d’ara permeten un millor accés dels vehicles en cas que fos necessària la intervenció urgent a causa d’incendis forestals, emergències o gestió forestal sostenible 

Les obres portades a terme han inclòs el repàs i piconatge de les esplanades dels camins amb mitjans mecànics i la construcció de trencaaigües per evitar que la pluja discorri per la plataforma dels camins arranjats i els malmetin. El projecte també ha inclòs algunes actuacions puntuals d’obra civil com el formigonat de pujadors i guals a diversos indrets del terme de Riner.

Els 8 camins forestals, malmesos per la pluja i les inclemències meteorològiques, tenen una longitud total de 9 quilòmetres. 

L’actuació s’ha portat a terme concretament en el Camí de l’Estany a la carretera del Miracle (situat en zona PEIN Xarxa Natura-2000), el Camí de l’Obaga de l’estany al camí de la Vall, el Camí de Sant Diumenge a la carretera de Freixinet, el Camí del riu Negre des de Cal Teixidor a Ctra. de Freixinet, el Camí de la rasa de Villurbina a la Serradora, el Camí de Cal Fuster Cabot, el Camí d’Anglerill

D’altra banda, s’han portat a terme actuacions de formigonat de guals i trams/pujadors en el Camí del Riu Negre a la Fon Salada, Camí de la Font Gran, Camí de Sant Diumenge, Camí de Cal Fuster Cabot, Camí de rasa de Villurbina a serradora i a la rasa de Villorbina.