Diumenge, 16 De Desembre De 2018
Casa de la Vila - EL Miracle, Riner - 25290
Telèfon: 973 48 08 15 Fax:

Pressupost municipal

30/04/2015

Pressupost 2015El pressupost municipal per a l'exercici del 2015 va ser aprovat en el ple extraordinari del 24 de novembre amb els vots favorables dels grups de CiU i ERC. El pressupost de l'Ajuntament de Rinerper al 2015 ascendeix a 280.052,05 ¬

 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 1.- Impostos directes .............................33.000,00 ¬

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos .......................5.760,00 ¬

Capítol 4.- Transferències corrents ....................124.192,05 ¬

Capítol 5.- Ingressos patrimonials ................ .....163.052,05 ¬

Capítol 7.- Transferències de capital ....................45.000,00 ¬

TOTAL INGRESSOS........................................208.052,05 ¬

 

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Despeses de personal ..............................37.870,00 ¬

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis ...........89.718,05 ¬

Capítol 3.- Despeses financeres .....................................700,00 ¬

Capítol 4.- Transferències corrents .............................29.764,00 ¬

Capítol 7.- Transferències de capital ...........................50.000,00 ¬

 

TOTAL DESPESES................................................208.052,05 ¬
Destacats
IWS

Mapa Web