Dimarts, 22 De Gener De 2019
Casa de la Vila - EL Miracle, Riner - 25290
Telèfon: 973 48 08 15 Fax:

Novetats

26/06/2018

Formigonat del Camí de Cal Sansa


Amb l’objectiu que Riner tingui una xarxa de camins municipals amb accessos a les masies el més ben condicionats possible

lAjuntament de Riner amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins les línies de subvencions per a inversions financerament sostenibles i el Pla Extraordinari dInversions Locals 2017-2018, ha dut a terme larranjament del camí de Cal Sansa, un camí amb una forta pendent i en el qual  el trànsit de vehicles pesats és molt freqüent.

Sha procedit a arranjar els 257 metres de camí tot reperfilant el vial i les cunetes amb motoanivelladora i recompactant-ho amb un corró vibrador.

Seguidament sha col·locat una capa de paviment de formigó de 15 cm de gruix amb armadura de graella de ferro, i en alguns trams sha formigonat la cuneta per a desaiguar millor, tot convertint-la en trepitjable, i així, eixamplant el vial.Destacats
IWS

Mapa Web