Diumenge, 16 De Desembre De 2018
Casa de la Vila - EL Miracle, Riner - 25290
Telèfon: 973 48 08 15 Fax:

Novetats

06/03/2018

AJUNTAMENT DE RINER


ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL AL MUNICIPI DE RINER

Aprovat inicialment l'expedient per a la declaració com Ben Cultural d'Interès Local de l'Estàtua Menhir de la Mare de Déu, de la Pedrafita de Su, del Menhir del Solà i del Menhir d'Ardèvol, per Acord del Ple de l'Ajuntament de data 23 de gener de 2018, de conformitat amb l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://riner.ddl.net].

 

Riner, 1 de març de 2018

 

Joan Solà Bosch

AlcaldeDestacats
IWS

Mapa Web